Изграждане на ФЕЦ

  

ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги предлага проектиране и изграждане на мрежови фотоволтаични системи, които спрямо използваната произведена електроенергия могат да бъдат:

  • Фотоволтаични системи изцяло за собствени нужди
  • Фотоволтаични системи за собствени нужди с продажба на излишните количества произведена електрическа енергия в мрежата
  • Фотоволтаични системи изцяло за продажба на произведените количества в мрежата, като произведената енергия от централи до 30 кВп подлежи на изкупуване по преференциални цени определени от КЕВР

*Забележка: Фотоволтаичните системи могат да бъдат изграждани на терен и върху различни типове покривни конструкции.

Свържете се с нашите експерти енергийна ефективност за повече детайли и получаване на персонална оферта съгласно нуждите на вашия бизнес: ee@energo-pro.bg

Вижте нашите реализирани проекти за фотоволтаични системи и електроцентрали

Презентация Изграждане на ФЕЦ