ЕНЕРГО-ПРО АКТИВ ЛЯТО 12

Цена за летен сезон:

0.29175 лв./кВтч без ДДС

Основна цена:

0.30095 лв./кВтч без ДДС

ЕНЕРГО-ПРО АКТИВ ЛЯТО 12 е стандартизиран продукт за доставка на електрическа енергия, участие в балансираща група и заплащане на мрежови услуги, насочен към стопански или бизнес клиенти с изразена годишна консумация през летния сезон.

ЕНЕРГО-ПРО АКТИВ ЛЯТО 12 Ви предлага:

 • Преференциална цена през летен активен сезон:
  С ЕНЕРГО-ПРО АКТИВ ЛЯТО 12 имате възможност да се включите в свободния пазар на електрическа енергия при стабилна стандартна годишна цена за електрическа енергия и промоционални условия през периода на най-интензивно потребление за Вашия бизнес – от месец май до месец септември.
 • Фиксирана цена през всички часове на денонощието за срока на договора без риск от промяна:
  Независимо какъв е текущият Ви тарифен план, с ЕНЕРГО-ПРО АКТИВ ЛЯТО 12 Вашата цена ще бъде една за всички часове на денонощието и ще разполагате с комфорта на ценова стабилност за периода по договора си. По този начин лесно ще можете да планирате и контролирате своите месечни разходи за енергия. Цената Ви ще покрива и рисковете от възникване на разходи за небаланси.
 • Едногодишен срочен договор с клауза за преминаване в безсрочност:
  При избор на продукт ЕНЕРГО-ПРО АКТИВ ЛЯТО 12 Вие ще подпишете договор за срок от 12 месеца, който след изтичане можете да преподпишете, да изберете сключване на договор по друг продукт от портфолиото ни, да прекратите без неустойки или просто да продължите да сте наш клиент при същите условия на продукта. Ако Вашето предпочитание е договорът Ви да продължи съгласно клаузата за безсрочност, при всяка предстояща промяна на цената, ние ще имаме ангажимент да Ви осигурим достатъчно време преди въвеждането й, за да прецените дали тя е подходяща за Вас.

Какви други предимства получавате с договор по продукт ЕНЕРГО-ПРО АКТИВ ЛЯТО 12:

 • Единна фактура за електрическа енергия и мрежови услуги – сключеният от Вас договор по продукт ЕНЕРГО-ПРО АКТИВ ЛЯТО 12 е за комбинирани услуги и Вие ще получавате една фактура, която ще включва задълженията към доставчика на електрическа енергия и тези към мрежовия оператор.
 • Без ангажименти и разходи по прогнозиране и балансиране на свободния пазар – ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги ще поеме за Вас отговорността за необходимите дейности по прогнозиране и балансиране, както и за ежедневните графици към Електроенергийния системен оператор. С този продукт Вие вземате участие в една от най-големите и успешни балансиращи групи на свободния пазар в България.
 • Заплащане по реално измерено количество електрическа енергия – заплащате за отчетената електрическа енергия за съответния период, а не на база заявени количества по график.
 • Без обезпечения (банкова гаранция).
 • Без междинни вноски, авансови плащания и депозити.
 • Възможност за плащане с директен дебит.

 

За да получите повече информация относно ЕНЕРГО-ПРО АКТИВ ЛЯТО 12
свържете се с нас на телефон *6161 или ни пишете на service_freemarket@energo-pro.bg.