ЕНЕРГО-ПРО АКТИВ ЗИМА 24

Цена за зимен сезон:

0.29350 лв./кВтч без ДДС

Основна цена:

0.30230 лв./кВтч без ДДС

ЕНЕРГО-ПРО АКТИВ ЗИМА 24 е стандартизиран продукт за доставка на електрическа енергия, участие в балансираща група и заплащане на мрежови услуги, насочен към стопански или бизнес клиенти с изразена годишна консумация през зимния сезон.

ЕНЕРГО-ПРО АКТИВ ЗИМА 24 Ви предлага:

 • Преференциална цена през зимен активен сезон:
  С ЕНЕРГО-ПРО АКТИВ ЗИМА 24 имате възможност да се включите в свободния пазар на електрическа енергия при стабилна стандартна годишна цена за електрическа енергия и промоционални условия през периода на най-интензивно потребление за Вашия бизнес – от месец декември до месец март.
 • Фиксирана цена през всички часове на денонощието за срока на договора без риск от промяна:
  Независимо какъв е текущият Ви тарифен, с ЕНЕРГО-ПРО АКТИВ ЗИМА 24 Вашата цена ще бъде една за всички часове на денонощието и ще разполагате с комфорта на ценова стабилност за периода по договора си. По този начин лесно ще можете да планирате и контролирате своите месечни разходи за енергия. Цената Ви ще покрива и рисковете от възникване на разходи за небаланси.
 • Двугодишен срочен договор с клауза за преминаване в безсрочност:
  При избор на продукт ЕНЕРГО-ПРО АКТИВ ЗИМА 24 Вие ще подпишете договор за срок от 24 месеца, който след изтичане можете да преподпишете, да изберете сключване на договор по друг продукт от портфолиото ни, да прекратите без неустойки или просто да продължите да сте наш клиент при същите условия на продукта. Ако Вашето предпочитание е договорът Ви да продължи съгласно клаузата за безсрочност, при всяка предстояща промяна на цената, ние ще имаме ангажимент да Ви осигурим достатъчно време преди въвеждането й, за да прецените дали тя е подходяща за Вас.

Какви други предимства получавате с договор по продукт ЕНЕРГО-ПРО АКТИВ ЗИМА 24:

 • Единна фактура за електрическа енергия и мрежови услуги – сключеният от Вас договор по продукт ЕНЕРГО-ПРО АКТИВ ЗИМА 24 е за комбинирани услуги и Вие ще получавате една фактура, която ще включва задълженията към доставчика на електрическа енергия и тези към мрежовия оператор.
 • Без ангажименти и разходи по прогнозиране и балансиране на свободния пазар – ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги ще поеме за Вас отговорността за необходимите дейности по прогнозиране и балансиране, както и за ежедневните графици към Електроенергийния системен оператор. С този продукт Вие вземате участие в една от най-големите и успешни балансиращи групи на свободния пазар в България.
 • Заплащане по реално измерено количество електрическа енергия – заплащате за отчетената електрическа енергия за съответния период, а не на база заявени количества по график.
 • Без обезпечения (банкова гаранция).
 • Без междинни вноски, авансови плащания и депозити.
 • Възможност за плащане с директен дебит.

За да получите повече информация относно ЕНЕРГО-ПРО АКТИВ ЗИМА 24
свържете се с нас на телефон *6161 или ни пишете на service_freemarket@energo-pro.bg.