ЕНЕРГО-ПРО ДОМ 24

Основна цена:

0.28853 лв./кВтч без ДДС

ЕНЕРГО-ПРО ДОМ 24 е универсален стандартизиран продукт за доставка на електрическа енергия, участие в балансираща група и заплащане на мрежови услуги, който е подходящ за всички битови клиенти, които търсят сигурност и предвидимост в ценовите условия на своя доставчик.

ЕНЕРГО-ПРО ДОМ 24 Ви предлага:

 • Фиксирана еднотарифна цена за срока на договора без риск от промяна:
  Независимо какъв е текущият Ви тарифен план на регулирания или свободен пазар, с ЕНЕРГО-ПРО ДОМ 24 Вашата цена ще бъде една за всички часове на денонощието и ще разполагате с комфорта на ценова стабилност за периода по договора си. Цената Ви, освен стойността на консумираната електрическа енергия ще покрива и разходите за небаланси, които при възникване ще са за сметка на ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги.
 • Двугодишен срочен договор с клауза за преминаване в безсрочност:
  При избор на продукт ЕНЕРГО-ПРО ДОМ 24 Вие ще подпишете договор за срок от 2 години, който след изтичане можете да преподпишете, да изберете сключване на договор по друг продукт от портфолиото ни, да прекратите без неустойки или просто да продължите да сте наш клиент при същите условия на продукта. Ако Вашето предпочитание е договорът Ви да продължи съгласно клаузата за безсрочност, при всяка предстояща промяна на цената, ние ще имаме ангажимент да Ви осигурим достатъчно време преди въвеждането й, за да прецените дали тя е подходяща за Вас или да предприемете необходимите стъпки по промяна на условията си.
   

Какви други предимства получавате с договор по продукт ЕНЕРГО-ПРО ДОМ 24:

 • Единна фактура за електрическа енергия и мрежови услуги – сключеният от Вас договор по продукт ЕНЕРГО-ПРО ДОМ 24 е за комбинирани услуги и Вие ще получавате една фактура, която ще включва, както задълженията към доставчика на електрическа енергия, в случая ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги, така и разходите за услугите по пренос и достъп съгласно одобрените цени от Комисията по енергийно и водно регулиране за съответния мрежови оператор, към чиято мрежа е присъединен Вашия обект (ЧЕЗ Разпределение България АД, Електроразпределение Юг ЕАД, Електроразпределение Север АД или Електроразпределение Златни Пясъци АД).
 • Без ангажименти и разходи по прогнозиране и балансиране на свободния пазар – ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги ще поеме за Вас отговорността за всички необходими дейности по прогнозиране и балансиране, както и за ежедневните графици към Електроенергийния системен оператор. С този продукт Вие вземате участие в една от най-големите и успешни балансиращи групи на свободния пазар в България.
 • Заплащане по реално измерено количество електрическа енергия – заплащате за отчетената от съответния мрежови оператор електрическа енергия за дадения период на отчет според показанията на Вашия електромер.
 • Без депозити, обезпечения или банкова гаранция.
 • Без междинни вноски.
 • Фиксиран падеж за плащане – на свободния пазар често доставчиците обвързват клиентите си с плаващи срокове на плащане, които са трудни за проследяване от потребителя. С избора си да сключите договор по продукт ЕНЕРГО-ПРО ДОМ 24, Вашият срок за заплащане на фактурите ще бъде фиксиран до 20-то число на всеки месец, следващ месеца на доставка.
 • Възможност за плащане чрез директен дебит.


За да получите повече информация относно ЕНЕРГО-ПРО ДОМ 24
свържете се с нас на телефон *6161 или ни пишете на service_freemarket@energo-pro.bg .