ЕНЕРГО‐ПРО СТАНДАРТ

Основна цена:

0.29950 лв./кВтч без ДДС

ЕНЕРГО-ПРО СТАНДАРТ е универсален стандартизиран продукт за доставка на електрическа енергия, участие в балансираща група и заплащане на мрежови услуги, който е подходящ за всякакъв тип стопански клиенти, включително за най-малките.

 

ЕНЕРГО-ПРО СТАНДАРТ Ви предлага:

 • Фиксирана еднотарифна цена за срока на договора без риск от промяна:
  Независимо какъв е текущият Ви тарифен план, с ЕНЕРГО-ПРО СТАНДАРТ Вашата цена ще бъде една за всички часове на денонощието и ще разполагате с комфорта на ценова стабилност за периода по договора си. По този начин лесно ще можете да планирате и контролирате своите месечни разходи за енергия. Цената Ви, освен стойността на консумираната електрическа енергия ще покрива и рисковете от възникване на разходи за небаланси.
 • Срочен договор с клауза за преминаване в безсрочност:
  При избор на продукт ЕНЕРГО-ПРО СТАНДАРТ Вие ще подпишете договор за срок от 1 година, който след изтичане можете да преподпишете, да изберете сключване на договор по друг продукт от портфолиото ни, да прекратите без неустойки или просто да продължите да сте наш клиент при същите условия на продукта. Ако Вашето предпочитание е договорът Ви да продължи съгласно клаузата за безсрочност, при всяка предстояща промяна на цената, ние ще имаме ангажимент да Ви осигурим достатъчно време преди въвеждането й, за да прецените дали  тя е подходяща за Вас или да предприемете необходимите стъпки по промяна на условията си.

Какви други предимства получавате с договор по продукт ЕНЕРГО-ПРО СТАНДАРТ:

 • Единна фактура за електрическа енергия и мрежови услуги – сключеният от Вас договор по продукт ЕНЕРГО-ПРО СТАНДАРТ е за комбинирани услуги и Вие ще получавате една фактура, която ще включва задълженията към доставчика на електрическа енергия и тези към мрежовия оператор.
 • Без ангажименти и разходи по прогнозиране и балансиране на свободния пазар – ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги ще поеме за Вас отговорността за необходимите дейности по прогнозиране и балансиране, както и за ежедневните графици към Електроенергийния системен оператор. С този продукт Вие вземате участие в една от най-големите и успешни балансиращи групи на свободния пазар в България.
 • Заплащане по реално измерено количество електрическа енергия – заплащате за отчетената електрическа енергия за съответния период, а не на база заявени количества по график.
 • Без обезпечения (банкова гаранция).
 • Без междинни вноски, авансови плащания и депозити.
 • Фиксиран падеж за плащане – на свободния пазар често доставчиците обвързват клиентите си с плаващи срокове на плащане, които са трудни за проследяване от потребителя. С избора си да сключите договор по стандартизиран продукт от нашето портфолио, Вашият срок за заплащане на фактурите ще бъде фиксиран до 20-то число на всеки месец, следващ месеца на доставка.
 • Възможност за плащане с директен дебит.

За да получите повече информация относно ЕНЕРГО-ПРО СТАНДАРТ,
свържете се с нас на телефон *6161 или ни пишете на service_freemarket@energo-pro.bg.