Свободен пазар

От 1 октомври 2020 година пазарът на електроенергия става свободен за ВСИЧКИ небитови клиенти

Виж повече