Либерализация на електроенергийния пазар за всички небитови клиенти от 1 октомври 2020 година

Научете повече за либерализацията от 1 октомври 2020 г.

От 1 октомври 2020 г. се прекратява участието на регулирания пазар за всички небитови потребители на електроенергия в България. Това е естествено продължение на процеса на либерализация на електроенергийния пазар. Целта е да се предостави действителен избор за потребителите чрез свободно договорени цени, висок стандарт на услугите, сигурност на доставките и устойчиво развитие.

Какво ще се промени:

 • От 1 октомври 2020 г. всички небитови клиенти следва да излязат на свободния пазар на електрическа енергия с избран от тях лицензиран доставчик (търговец)
 • Досега тези клиенти имаха възможност да се снабдяват с електрическа енергия на регулиран пазар по цени, определени от КЕВР
 • В случай че Вие сте небитов клиент и до 1 октомври 2020 г. не сте избрали доставчик на свободен пазар, то Вие ще бъдете временно снабдявани с електрическа енергия от настоящия си краен снабдител (КС), но в качеството му на търговец, като ценовите условия няма да бъдат регулирани от КЕВР и няма да имате възможност да преговаряте по тях. Ако до 30.06.2021 г. не сте избрали доставчик на свободен пазар, от 01.07.2021 г. ще бъдете служебно прехвърлени към доставчик от последна инстанция (ДПИ)

Какво да направите:

 • Да се свържете с на *6161 и ние ще Ви разясним целия процес и ще Ви предложим най-подходящи условия за доставка спрямо индивидуалните Ви нужди
 • Да сключите договор за доставка на електроенергия на свободен пазар, с който да ни упълномощите да подадем заявление за първоначална регистрация за Вашия обект/и и да оформим всички необходими документи от Ваше име
 • Да имате сключен договор и подадено заявление за първоначална регистрация на свободен пазар най-късно до 10.09.2020 г., за да започне доставката на електроенергия по свободно договорени цени от 01.10.2020 г.
 • Да нямате просрочени задължения към предходния си доставчик

Възможностите ви с нас:

 • ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги може да Ви предложи разнообразие от продукти за доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени спрямо индивидуалните Ви нужди
 • Можете да сключите договор с нас директно чрез единствената в България онлайн платформа за сключване на договор от разстояние  - www.KupiTok.bg или да заявите връзка с наш търговски представител, който да Ви консултира в избора, като ни пишете и ни предоставите Вашите координати на market@energo-pro.bg или ни потърсите на *6161

Кои сме ние:

 • Първият търговец със собствена онлайн платформа за продажба на електроенергия на www.KupiTok.bg
 • Най-големият доставчик по брой клиенти на либерализирания енергиен пазар в България
 • Координатор на една от най-големите балансиращи групи със собствени генериращи мощности
 • Част от международна енергийна група с над 8,000 служители в 5 държави

Нашите конкурентни предимства:

 • Финансова стабилност – член сме на една от най-големите бизнес групи в България по стойност на активите
 • Международна търговска мрежа – оперираме на територията на Чехия, България, Грузия, Турция и Словения. Имаме стратегически позиции на енергийните пазари в Централна и Източна Европа
 • Доказана експертиза – експерти в търговията с електроенергия и енергийната ефективност с оптимални решения за Вашите енергийни разходи

Какво предлагаме:

 • Отлични цени – даваме Ви възможност да спестявате спрямо настоящите разходи на регулирания пазар
 • Грижа за клиента – поемаме пълен ангажимент по регистрацията на свободен пазар и администрирането на доставките
 • Прозрачност – ясни условия в договора, коректни взаимоотношения и надеждност в доставката на електроенергия
 • Професионализъм – ние сме енергийна компания със солиден опит и международно присъствие
 • Доверие – над 17 000 фирми в България вече ни избраха като свой енергиен доставчик