ПРАВИЛА ЗА РАБОТА С ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА ЕНЕРГИЙНИ УСЛУГИ на ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги ЕАД в качеството му на търговец на електрическа енергия и координатор на балансираща група