Зелена енергия = чисто бъдеще

Основният довод да използваме "зелена енергия" е, че за разлика от централите, работещи с изкопаеми горива, възобновяемите източници на енергия не отделят парникови газове в атмосферата. Освен това тя спомага за опазването на ограниченото предлагане на Земята на изкопаеми горива.

Удостоверения за зелена енергия

ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги е първият търговец на електроенергия в България, който започна издаването на удостоверения за 100% зелена енергия. Специалният документ доказва, че доставената на притежателя му електрическа енергия в упоменатите количества е произведена от възобновяеми източници.

Десетки клиенти на ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги са притежатели на удостоверение за зелена енергия, което се базира на Гаранциите за произход, издадени от Агенция за устойчиво енергийно развитие. Всяко удостоверение има уникален номер, определен срок на валидност и се води в публичен регистър, който е със свободен достъп на интернет страницата на АУЕР на адрес: https://www.seea.government.bg/bg/garantsii-za-proizhod

Заявете зелена енергия за вашия бизнес сега за едно по-чисто и устойчиво бъдеще!

Свържете се с нас за персонална оферта за доставка на 100% енергия от ВЕИ, съобразно вашите нужди: market@energo-pro.bg

Списък на клиентите на ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги, избрали зелената енергия за своя бизнес

КОМПАНИЯ ПРИТЕЖАТЕЛ ВАЛИДНОСТ

ДЗАЛЛИ ООД

АССА АБЛОЙ ОПЪНИНГ СОЛЮШЪНС БЪЛГАРИЯ ЕООД

АМК ЗАДВИЖВАЩА И УПРАВЛЯВАЩА ТЕХНИКА

ЕКСТРАПАК ООД

ЕКУИНИКС (БЪЛГАРИЯ) ДЕЙТА СЕНТЪРС ЕООД

ДИ БИ КАРГО БЪЛГАРИЯ ЕООД

ТАНДЕМ-ПОПОВО ООД

ХЕПАГ ЕООД

БИЗНЕС ЦЕНТЪР ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЕООД

МЕДЖИК ФЛЕЙМ ЕООД

СНЦ СПОРТЕН КЛУБ ОРИНДЖ ФИТНЕС

СОФИЯ РИНГ МОЛ

ДИ БИ КАРГО БЪЛГАРИЯ ЕООД

АМК ЗАДВИЖВАЩА И УПРАВЛЯВАЩА ТЕХНИКА

АССА АБЛОЙ ОПЪНИНГ СОЛЮШЪНС БЪЛГАРИЯ ЕООД

НАВРАС АД

СИТИ ХОТЕЛС МЕНИДЖМЪНТ ООД

ЙОРГ 2915 ООД 

ВАЛЕНТИНА 2000 АД

ХСИ ИНВЕСТ АД

ХЛЕБНИ И СЛАДКАРСКИ ИЗДЕЛИЯ ЕООД

СИ ЕНЕРДЖИ ГРУП ЕАД

ПАЛФИНГЕР БЪЛГАРИЯ ЕООД 

НЯМУНО БАНГА ООД

ЕКУИНИКС (БЪЛГАРИЯ) ДЕЙТА СЕНТЪРС ЕООД

ЛАЗУРЕН БРЯГ 91 ЕООД

ЮНИМАСТЪРС ЛОДЖИСТИКС АД

ЮРОГЕЙТ ЕООД

СЕВЕР ЕКСПОРТ ООД

ГРАФИТ ГАЛЕРИ ЕООД

СВ. СВ. КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ХОЛДИНГ АД

АСТЕРА ПЪРВА БАНСКО ЕАД

КАРАЧИ ЕАД

ГРАММЕР АД

ЗАПАДЕН ЛОГИСТИЧЕН ПАРК АД

НЧ-НАПРЕДЪК-1869-гр. Горна Оряховица

06.2021

08.2021

05.2021

05.2021

06.2021

06.2021

04.2021

01.2022

10.2021

06.2020

12.2020

06.2020

05.2020

08.2020

06.2020

06.2020

07.2020

06.2020

06.2020

06.2020

06.2020

07.2021

06.2020

06.2020

07.2021

07.2020

06.2020

06.2020

07.2021

07.2021

06.2020

06.2020

06.2020

06.2020

06.2020

06.2020

06.2020

06.2020

Ползите от чиста енергия

Традиционното производство на електроенергия е най-големият източник на промишлено замърсяване на въздуха. С иновативните програми на ЕИ за доставка на 100% екологично чиста енергия от възобновяеми източници на електроенергия , всеки от нас може да бъде част от решението за предотвратяване на проблема със замърсяването! С избора да потребявате чиста електроенергия ще направите нещо положително за околната среда днес и ще създадете ползи за бъдещите поколения.

Екологични ползи

  • Без емисии на въглероден диоксид (CO2), живак, азотни окиси (NOx), серен диоксид (SO2) или твърди частици във въздуха, водата или почвата. Тези вредни замърсители влияят негативно върху изменението на климата, отравянето с живак, киселинните дъждове и смога
  • Не изисква добив на изкопаеми горива, извличането на които сериозно вреди на земята. Производството се обезпечава от неограничени възобновяеми източници, които никога няма да се изчерпят, за разлика от ограничени и замърсяващи изкопаеми източници на енергия
  • Помага за опазване и защита на околната среда за бъдещите поколения

Икономически ползи

  • Създава възможности за трудова заетост в сектора на "зелените" работни места
  • Подпомага обезпечаването на енергийното бъдеще на България, като се инвестира в местни източници на енергия