Зелена енергия = чисто бъдеще

Основният довод да използваме "зелена енергия" е, че за разлика от централите, работещи с изкопаеми горива, възобновяемите източници на енергия не отделят парникови газове в атмосферата. Освен това тя спомага за опазването на ограниченото предлагане на Земята на изкопаеми горива.

Удостоверения за зелена енергия

ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги е първият търговец на електроенергия в България, който започна издаването на удостоверения за 100% зелена енергия. Специалният документ доказва, че доставената на притежателя му електрическа енергия в упоменатите количества е произведена от възобновяеми източници.

Десетки клиенти на ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги са притежатели на удостоверение за зелена енергия, което се базира на Гаранциите за произход, издадени от Агенция за устойчиво енергийно развитие. Всяко удостоверение има уникален номер, определен срок на валидност и се води в публичен регистър, който е със свободен достъп на интернет страницата на АУЕР на адрес: https://www.seea.government.bg/bg/garantsii-za-proizhod

Заявете зелена енергия за вашия бизнес сега за едно по-чисто и устойчиво бъдеще!

Свържете се с нас за персонална оферта за доставка на 100% енергия от ВЕИ, съобразно вашите нужди: market@energo-pro.bg

Списък на клиентите на ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги, избрали зелената енергия за своя бизнес


КОМПАНИЯ ПРИТЕЖАТЕЛ УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ЗЕЛЕНА ЕНЕРГИЯ ВАЛИДНОСТ
ФУРНИР ТЕХ ЕООД REC-EPROES-22-0007
НЕСТЛЕ БЪЛГАРИЯ АД REC-EPROES-22-0006
БАДЕР БЪЛГАРИЯ КД REC-EPROES-22-0005 10.2022
АССА АБЛОЙ ОПЪНИНГ СОЛЮШЪНС БЪЛГАРИЯ ЕООД REC-EPROES-22-0004 12.2022
ПРИНЦ ООД REC-EPROES-22-0003 12.2022
КАМЕНИЦА АД REC-EPROES-22-0002 07.2022
ХЕПАГ ЕООД REC-EPROES-22-0001 12.2023
ЕКСПА АГРО ЕООД REC-EPROES-21-0042
ЙОРГ 2915 ООД REC-EPROES-21-0041 06.2022
ПИРИН ХИЛ СОКС ООД REC-EPROES-21-0040 06.2022
ЮРОГЕЙТ ЕООД REC-EPROES-21-0039 06.2022
ЮНИМАСТЪРС ЛОДЖИСТИКС АД REC-EPROES-21-0038 06.2022
ЛОГИКОРП ЕООД REC-EPROES-21-0037 06.2022
КЕЙТ И НИКОЛАЙ БОЖИЛОВИ ФОНДАЦИЯ REC-EPROES-21-0036 06.2022
ЛАКАРТ ООД REC-EPROES-21-0035 06.2022
БЛЕКСИРАМА АД REC-EPROES-21-0034 06.2022
КРИС -ОЙЛ-97 ЕООД REC-EPROES-21-0033 06.2022
ЮНИЛИВЪР АЙС КРИЙМ БЪЛГАРИЯ ЕООД REC-EPROES-21-0032 06.2022
БОРГО ЛА ВИНЯ ООД REC-EPROES-21-0031 06.2022
СА МЕДИА ООД REC-EPROES-21-0030 06.2022
СИНЕРДЖИ ЕООД REC-EPROES-21-0029 06.2022
БЕЛМЕКЕН 2000 ООД REC-EPROES-21-0028 06.2022
БЕЛМЕКЕН МАСТЕРС ООД REC-EPROES-21-0027 06.2022
РИГА ПАЛАС АД REC-EPROES-21-0026 06.2022
МАДАРА - ИНТЕРТУР АД REC-EPROES-21-0025 06.2022
БЕКОТЕК ООД REC-EPROES-21-0024 06.2022
ГРАММЕР АД REC-EPROES-21-0023 06.2022
ФИЛБО ЕООД REC-EPROES-21-0022 06.2022
СЕВЕР ЕКСПОРТ ООД REC-EPROES-21-0021 06.2022
ЗАПАДЕН ЛОГИСТИЧЕН ПАРК АД REC-EPROES-21-0020 06.2022
СИТИ ХОТЕЛС МЕНИДЖМЪНТ ООД REC-EPROES-21-0019 06.2022
ХСИ ИНВЕСТ АД REC-EPROES-21-0018 06.2022
ВАЛЕНТИНА 2000 REC-EPROES-21-0017 06.2022
ЛАГАРД ООД REC-EPROES-21-0016 07.2022
КАМБРО ОЗАЙ БГ ЕООД REC-EPROES-21-0015 06.2022
ДЗАЛЛИ ООД REC-EPROES-21-0014 12.2022
СОФИЯ САУТ РИНГ МОЛ ЕАД REC-EPROES-21-0013 06.2022
Нестле България АД REC-EPROES-21-0012
ЕКУИНИКС (БЪЛГАРИЯ) ДЕЙТА СЕНТЪРС ЕООД REC-EPROES-21-0010 06.2022
КОУТС БЪЛГАРИЯ ЕООД REC-EPROES-21-0009 06.2022
БИЗНЕС ЦЕНТЪР ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЕООД REC-EPROES-21-0008 05.2022
ЕКСТРАПАК ООД REC-EPROES-21-0007 05.2022

Ползите от чиста енергия

Традиционното производство на електроенергия е най-големият източник на промишлено замърсяване на въздуха. С иновативните програми на ЕИ за доставка на 100% екологично чиста енергия от възобновяеми източници на електроенергия , всеки от нас може да бъде част от решението за предотвратяване на проблема със замърсяването! С избора да потребявате чиста електроенергия ще направите нещо положително за околната среда днес и ще създадете ползи за бъдещите поколения.

Екологични ползи

  • Без емисии на въглероден диоксид (CO2), живак, азотни окиси (NOx), серен диоксид (SO2) или твърди частици във въздуха, водата или почвата. Тези вредни замърсители влияят негативно върху изменението на климата, отравянето с живак, киселинните дъждове и смога
  • Не изисква добив на изкопаеми горива, извличането на които сериозно вреди на земята. Производството се обезпечава от неограничени възобновяеми източници, които никога няма да се изчерпят, за разлика от ограничени и замърсяващи изкопаеми източници на енергия
  • Помага за опазване и защита на околната среда за бъдещите поколения

Икономически ползи

  • Създава възможности за трудова заетост в сектора на "зелените" работни места
  • Подпомага обезпечаването на енергийното бъдеще на България, като се инвестира в местни източници на енергия