Ръководство

Яна Димитрова

Изпълнителен директор и Член на Съвета на директорите

Боян Кършаков

Изпълнителен директор и Член на Съвета на директорите

Пламен Стефанов

Изпълнителен директор и Председател на Съвета на директорите

Професионален опит:

в момента:

 • Изпълнителен директор на ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги ЕАД
 • Член на УС на ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД
 

Професионален опит:

в момента:

 • Изпълнителен директор на ЕНЕРГО-ПРО България ЕАД
 • Изпълнителен директор на ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги ЕАД
 • Председател на „Хидроенергия” – Асоциация на стратегическите инвеститори във водноелектрически централи в България
 

Професионален опит:

в момента:

 • Председател на Управителния съвет на ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД
 • Изпълнителен директор на ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги ЕАД

 

 • предишен опит:
  • Регионален мениджър за България в GEN-I d.o.o
  • Икономически анализатор в електроенергийния сектор и Началник отдел Икономически анализи в ДКЕВР 
 • предишен опит:
  • Мениджър „Експлоатация” в ЕНЕРГО-ПРО Грузия АД, Тбилиси, Грузия
  • Заместник регионален мениджър в ЕНЕРГО-ПРО АД, Тбилиси, Грузия
  • Координатор „Бизнес развитие” в ЕНЕРГО-ПРО България ЕАД
 
 • предишен опит:
  • Старши вицепрезидент Централни функции (корпоративни, правни и регулаторни дейности) в Е.ОН България ЕАД
  • Проектен мениджър, Юкономикс ООД


Образование:

  • Магистър по икономика, Университет за национално и световно стопанство, София
 

Образование:

  • Магистър "Бизнес администрация", Cotrugli Business School, Загреб
  • Бакалавър „Международен бизнес”, Университет за национално и световно стопанство, София
 

Образование:

  • Магистърска степен за ръководни кадри по европейски ютилити мениджмънт, Jacobs University, Бремен
  • Магистър по икономика, Софийски университет "Св. Климент Охридски"