Ръководство

Полина Друмева

Член на Съвета на директорите

Александър Соколов

Изпълнителен директор и Член на Съвета на директорите

Пламен Стефанов

Изпълнителен директор и Председател на Съвета на директорите

Професионален опит:

в момента:

 • Главен финансов директор на групата ЕНЕРГО-ПРО Варна
 

Професионален опит:

в момента:

 • Изпълнителен директор на ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги ЕАД
 

Професионален опит:

в момента:

 • Председател на Управителния съвет на ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД
 • Изпълнителен директор на ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги ЕАД

 

 • предишен опит: 
 • предишен опит:
 • Директор Енергийна ефективност и подпомагане на продажбите в ЕПРЕУ

 • Началник Канали за дистрибуция в ЕПРЕУ

 • Началник отдел Агентска мрежа в Райфайзенбанк (България)

 • Зам.-директор Маркетинг и продажби в ПОК ДСК - Родина

 
 • предишен опит:
  • Старши вицепрезидент Централни функции (корпоративни, правни и регулаторни дейности) в Е.ОН България ЕАД
  • Проектен мениджър, Юкономикс ООД


Образование:

 

Образование:

  • Магистър по Икономика и управление на индустрията УНСС
 

Образование:

  • Магистърска степен за ръководни кадри по европейски ютилити мениджмънт, Jacobs University, Бремен
  • Магистър по икономика, Софийски университет "Св. Климент Охридски"