Изграждане и поддръжка на ФЕЦ

 

       
Проектиране и изграждане до ключ
100+ изградени централи
100+ МВт изкупуване на енергия
Мониторинг и поддръжка

ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги предлага проектиране и изграждане на мрежови фотоволтаични системи, които спрямо използваната произведена електроенергия могат да бъдат:

  • Фотоволтаични системи изцяло за собствени нужди
  • Фотоволтаични системи за собствени нужди с продажба на излишните количества произведена електрическа енергия в мрежата
  • Фотоволтаични системи изцяло за продажба на произведените количества в мрежата, като произведената енергия от централи до 30 кВп подлежи на изкупуване по преференциални цени определени от КЕВР
  • Хибридни фотоволтаични системи със съоръжения за съхранение на енергия

Свържете се с нашите експерти енергийна ефективност за повече детайли и получаване на персонална оферта съгласно нуждите на вашия бизнес: ee@energo-pro.bg

На основание чл. 15, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и  програми Сън Технолоджи 1 ЕООД обявява получено Решение на РИОСВ Варна с № ВА-26/ЕО/2024г.