Услуги за изкупуване на енергия и балансиране

Стандартната балансираща група с координатор ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги ви предлага

  • Възможност за прогнозиране от страна на ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги
  • Възможност за изкупуване по фиксирани или борсово индексирани цени
  • Възможност за участие на пазар „в рамките на деня”
  • Предоставяне на почасови данни през уеб базирана платформа