Състав на стандартна балансираща група

Като лицензиран търговец на електрическа енергия ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги ЕАД има над 14-годишен опит на либерализирания пазар в България и региона, като непрекъснато допълва и оптимизира своето портфолио от клиенти. Дружеството е активен участник на европейските енергийни пазари и на европейската енергийна борса (EEX). Към настоящия момент ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги е координатор на една от най-големите стандартни балансиращи групи в България с над 29 000 регистрирани участника и 600 МВт инсталирани мощности от ВЕИ.


Съставът на стандартната балансираща група включва:

242 MW Вятърни електроцентрали (ВяЕЦ)

252 MW Водни електроцентрали (ВЕЦ)

86 MW Фотоволтаични електроцентрали (ФЕЦ)

16 MW Топлоелектрически централи (ТЕЦ)

2 MW електроцентрали на биомаса

КОНСУМАЦИЯ
ПРЕДПРИЯТИЯ
310 MW
КОНСУМАЦИЯ
БИТ
2 MW