Сключи договор онлайн
ЕНЕРГО‐ПРО СТАНДАРТ

ЕНЕРГО‐ПРО СТАНДАРТ

Стандартизиран продукт за малки и средни стопански клиенти с фиксирана цена за срока на договора

0.29950

лв./кВтч без ДДС

Виж повече
Сключи договор онлайн
ЕНЕРГО-ПРО МАРКЕТ ТРЕНД

ЕНЕРГО-ПРО МАРКЕТ ТРЕНД

Стандартизиран продукт за малки и средни стопански клиенти с цена, определяна на борсов принцип

0.01390

лв./кВтч без ДДС

Виж повече
Сключи договор онлайн
ЕНЕРГО-ПРО АКТИВ ЛЯТО 12

ЕНЕРГО-ПРО АКТИВ ЛЯТО 12

Продукт за бизнес клиенти със сезонно потребление

0.29175

лв./кВтч без ДДС

Виж повече
Сключи договор онлайн
ЕНЕРГО-ПРО АКТИВ ЛЯТО 24

ЕНЕРГО-ПРО АКТИВ ЛЯТО 24

Продукт за бизнес клиенти със сезонно потребление

0.29175

лв./кВтч без ДДС

Виж повече
Сключи договор онлайн
ЕНЕРГО-ПРО АКТИВ ЗИМА 12

ЕНЕРГО-ПРО АКТИВ ЗИМА 12

Продукт за бизнес клиенти със сезонно потребление

0.29350

лв./кВтч без ДДС

Виж повече
Сключи договор онлайн
ЕНЕРГО-ПРО АКТИВ ЗИМА 24

ЕНЕРГО-ПРО АКТИВ ЗИМА 24

Продукт за бизнес клиенти със сезонно потребление

0.29350

лв./кВтч без ДДС

Виж повече
Сключи договор онлайн
ЕНЕРГО-ПРО СТАНДАРТ СОЛАР

ЕНЕРГО-ПРО СТАНДАРТ СОЛАР

Продукт за собствени нужди на соларни централи

0.28090

лв./кВтч без ДДС

Виж повече
Сключи договор онлайн
ЕНЕРГО-ПРО СТАНДАРТ УИНД

ЕНЕРГО-ПРО СТАНДАРТ УИНД

Продукт за собствени нужди на вятърни централи

0.29360

лв./кВтч без ДДС

Виж повече
ЕНЕРГО‐ПРО ФИКС 1

ЕНЕРГО‐ПРО ФИКС 1

Продукт за големи или средни стопански и бизнес клиенти

ЕНЕРГО-ПРО ФИКС 2

ЕНЕРГО-ПРО ФИКС 2

Продукт за големи индустриални и бизнес клиенти

ЕНЕРГО-ПРО ФИКС 3

ЕНЕРГО-ПРО ФИКС 3

Продукт за големи индустриални и бизнес клиенти

ЕНЕРГО‐ПРО КЛАСИК

ЕНЕРГО‐ПРО КЛАСИК

Продукт за големи стопански клиенти

Сключи договор онлайн
ЕНЕРГО-ПРО ДОМ 12

ЕНЕРГО-ПРО ДОМ 12

Стандартизиран продукт за домакинства с фиксирана цена за срока на договора

0.28853

лв./кВтч без ДДС

Виж повече
Сключи договор онлайн
ЕНЕРГО-ПРО ДОМ 24

ЕНЕРГО-ПРО ДОМ 24

Стандартизиран продукт за домакинства с фиксирана цена за срока на договора

0.28853

лв./кВтч без ДДС

Виж повече