ЕНЕРГО‐ПРО КЛАСИК

ЕНЕРГО-ПРО КЛАСИК е продукт за доставка на електрическа енергия, подходящ за големи индустриални клиенти, които търсят оптимална цена, като сами прогнозират потреблението си.

ЕНЕРГО-ПРО КЛАСИК Ви предлага:

  • Фиксирана ниска еднотарифна цена за периода на договора
  • Срочен договор за доставка на електрическа енергия
  • Заплащане по договорено количество
  • Опростени условия по договора без включено балансиране
  • Възможност за избор на отделен координатор или безплатно присъединяване към балансиращата група на ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги

ЕНЕРГО-ПРО КЛАСИК е предназначен за клиенти:

  • с лесно управляем и предвидим цикъл на производство
  • с налични технически и човешки ресурси за управление на почасовите графици – исторически данни, мониторинг, квалифициран персонал

За да получите повече информация относно ЕНЕРГО-ПРО КЛАСИК
свържете се с нас на телефон *6161 или 0700 359 61, или ни пишете на market@energo-pro.bg.