Проверка на вида измерване на обект


* За обект на Електроразпределение Юг въведете 7-цифрен ИТН