Енергийни обследвания

Нашите клиенти, които ни се довериха за извършване на енергийно обследване:

Компания  Реализиран проект

ЮТА АД

Енергийно обследване на промишлена система

МЕЛНИЦА ВАРНА 2006 ООД

Енергийно обследване на промишлена система

ФРАПОРТ ТУИН СТАР ЕЪРПОРТ МЕНИДЖМЪНТ АД

Летище Варна и Летище Бургас

  • Енергийно обследване на промишлена система
  • Енергийно обследване и сертифициране на отделни сгради на територията на летищата

АИКО МУЛТИ КОНСЕПТ ООД

Обследване за отдадена реактивна енергия на магазин АИКО/Мьомакс, гр. Бургас

НОВО СТЪКЛО АД

Енергийно обследване на промишлена система

СОФИЯ САУТ РИНГ МОЛ АД

Енергийно обследване и издаден сертификат за Клас на енергопотребление на сграда в експлоатация

ХЕПИ ЕАД

Енергийно обследване на сградата на ресторант Хепи Рубин, гр. София

Берг Монтана Фитинги ЕАД

Енергийно обследване на промишлена система

 ФУРАЖНИ ХРАНИ ООД

Енергийно обследване на промишлена система

БРАМАС 96 АД

Енергийно обследване на промишлена система

ТЕХКЕРАМИК - М АД

Енергийно обследване на промишлена система

БУЛЯРД КОРАБОСТРОИТЕЛНА ИНДУСТРИЯ ЕАД

Енергийно обследване на промишлена система

ЛУБРИКА ООД

Енергийно обследване на промишлена система

АСАРЕЛ - МЕДЕТ АД

Енергийно обследване на промишлена система

ПАЛФИНГЕР ПРОДУКЦИОНСТЕХНИК БЪЛГАРИЯ ЕООД

Енергийно обследване на промишлена система

МОНДЕЛИЙЗ БЪЛГАРИЯ ПРОДАКШЪН ООД

Енергийно обследване на промишлена система

ЕКОФРУКТ ЕООД

Обследване за отдадена реактивна енергия

ТОП МАН ЕООД

Инженерен и финансов анализи при подмяната на парен котел на гориво природен газ с електрически парогенератор, проектиране и изграждане на ФЕЦ

ЮРОГЕЙТ ЕООД

Енергийно обследване и издаден сертификат за Клас на енергопотребление на сграда в експлоатация - Логостичен център ЮРОГЕЙТ

ОРКИД МУЛТИ КОМПЛЕКС ВАРНА ЕООД

Енергийно обследване и издаден сертификат за Клас на енергопотребление на сграда в експлоатация - ГРАНД МОЛ – Варна

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД

Енергийно обследване и издаден сертификат за Клас на енергопотребление на сграда в експлоатация и участие по ПРОЦЕДУРА BG-RRP-4.021 - УНИКРЕДИТ БУЛБАНК - ЦЕНТРАЛА

БИЛЛА НЕДВИЖИМОСТИ ЕООД и БИЛЛА БЪЛГАРИЯ ЕООД

Енергийно обследване и издаден сертификат за Клас на енергопотребление на сграда в експлоатация - 27 броя сгради и 28 броя водогрейни котли

ТРАКИЯ ГЛАС БЪЛГАРИЯ ЕАД

Енергийно обследване на промишлена система

ДЕЛТА ТЕКСТИЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД

Енергийно обследване на промишлена система

EVERTY BULGARIA

Енергийно обследване и издаден сертификат за Клас на енергопотребление на сграда в експлоатация -Перформ Бизнес Център

ЕМ ЕС ГРУП ООД

Енергийно обследване на промишлена система

ИНТЕР ЕКСПО И КОНГРЕСЕН ЦЕНТЪР АД

Енергийно обследване и издаден сертификат за Клас на енергопотребление на сграда в експлоатация -Интер Експо и Конгресен Център

МЕГГЛЕ БЪЛГАРИЯ ЕООД

Енергийно обследване на промишлена система

МЕТАЛИК БИСИПИ АД

Енергийно обследване на промишлена система

ПИВО ИНВЕСТ БГ АД

Енергийно обследване на промишлена система

САВИМЕКС ООД

Енергийно обследване на промишлена система

ХАМБЕРГЕР БЪЛГАРИЯ ЕООД

Енергийно обследване на промишлена система

ШИШЕДЖАМ АУТОМОТИВ БЪЛГАРИЯ ЕАД

Енергийно обследване на промишлена система