Фотоволтаична електроцентрала (111,89 kWp) - гр. Русе

  • Клиент - Мегахим АД
  • Мощност (пикова) на PV системата – 111,89 kWp
  • Площ на PV системата –663 m2
  • Брой на PV модулите – 334
  • Брой инвертори – 2
  • Разположение на PV модулите –изток/запад, върху скатен покрив
  • Наклон на PV модулите (спрямо хоризонта) –под наклон 8o
  • Производство на PV системата – 136,3 MWh/год.
  • Спец. год. добив на PV системата – 1219 kWh/kWp