Фотоволтаична електроцентрала (200 kWp) - гр. Русе

  • Клиент - МТМ ООД
  • Мощност (пикова) на PV системата – 199,88 kWp
  • Площ на PV системата –663 m2
  • Брой на PV модулите – 615
  • Брой инвертори – 4
  • Разположение на PV модулите – 300 бр. фотоволтаични модули, които са допълнително повдигнати и ориентирани на юг и 315 бр. фотоволтаични модули следвайки наклона на останалата част от покривите или с наклон от 6 до 15 градуса ориентирани на изток
  • Наклон на PV модулите (спрямо хоризонта) –
  • Производство на PV системата – 278,12 MWh/год.
  • Спец. год. добив на PV системата – 1391 kWh/kWp