Фотоволтаична електроцентрала (28,8 kWp) - с. Буря (Габровско)

  • Клиент - Топ Клип ООД
  • Обща мощност (пикова) на PV системата – 28,8 kWp
  • Площ на PV системата – 175,4 m2
  • Брой на PV модулите – 80
  • Брой инвертори – 1
  • Разположение на PV модулите – 40 бр. разположени на изток и 40 бр. разположени на запад
  • Наклон на PV модулите (спрямо хоризонта) – 5о
  • Производство на PV системата – 33,3 MWh/год.
  • Спец. год. добив на PV системата – 1120 kWh/kWp