ФЕЦ Филипов, гр. Добрич

ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги изгради 4 бр. фотоволтаични електроцентрали за свой дългогодишен клиент в гр. Добрич

 • Клиент - Филипов ЕООД
 • Обща мощност (пикова) на PV системата – 29,925 kWp
 • Брой на PV модулите – 105 бр.
 • Брой инвертори – 1 брой трифазен инвертор със защита от пренапрежения и мълнии
 • Разположение на PV модулите – юг
 • Производство на PV системата – 43 134,64 MWh/год.
 • Спец. год. добив на PV системата – 1 441 kWh/kWp

 • Клиент - Филипов Инвест ЕООД
 • Обща мощност (пикова) на PV системата – 29,925 kWp
 • Брой на PV модулите – 105 бр.
 • Брой инвертори – 1 брой трифазен инвертор със защита от пренапрежения и мълнии
 • Разположение на PV модулите – юг
 • Производство на PV системата – 43 134,64 MWh/год.
 • Спец. год. добив на PV системата – 1 441 kWh/kWp

 • Клиент - Филипов Солар ЕООД
 • Обща мощност (пикова) на PV системата – 29,7 kWp
 • Брой на PV модулите – 90 бр.
 • Брой инвертори – 1 брой трифазен инвертор със защита от пренапрежения и мълнии
 • Разположение на PV модулите – юг
 • Производство на PV системата – 39 946,5 MWh/год.
 • Спец. год. добив на PV системата – 1 345 kWh/kWp

 • Клиент - Филипов Зелена енергия ЕООД
 • Обща мощност (пикова) на PV системата – 29,7 kWp
 • Брой на PV модулите – 90 бр.
 • Брой инвертори – 1 брой трифазен инвертор със защита от пренапрежения и мълнии
 • Разположение на PV модулите – юг
 • Производство на PV системата – 39 946,5 MWh/год.
 • Спец. год. добив на PV системата – 1 345 kWh/kWp