ФЕЦ Гидекс (29,7 kWp) - гр. Севлиево

  • Клиент - Гидекс ООД
  • Обща мощност (пикова) на PV системата – 29,7 kWp
  • Площ на PV системата –
  • Брой на PV модулите – 108
  • Брой инвертори – 1
  • Разположение на PV модулите – под ъгъл 15 градуса в посока юг
  • Наклон на PV модулите (спрямо хоризонта) –
  • Производство на PV системата – 34,012 MWh/год.
  • Спец. год. добив на PV системата – 1 145,2 kWh/kWp