ФЕЦ Гранд Комерс 2009 (29,9 kWp) - село Поликраище

  • Клиент - Гранд Комерс 2009
  • Обща мощност (пикова) на PV системата – 29,9 kWp
  • Брой на PV модулите – 107
  • Инвертори – 1 бр. 30 kW трифазен инвертор със защита от пренапрежения и мълнии
  • Разположение на PV модулите – южна ориентация, следващи наклона на ската
  • Производство на PV системата – 36,841 MWh/год.
  • Спец. год. добив на PV системата – 1 232,13 kWh/kWp