ФЕЦ Лавена (379,54 kWp) - гр. Шумен

  • Клиент - Лавена АД
  • Обща мощност (пикова) на PV системата – 379,54  kWp
  • Брой на PV модулите – 1124 броя
  • Инвертори – 5 броя трифазни инвертори със защита от пренапрежения и мълнии
  • Разположение на PV модулите – североизток / югозапад – следвайки ориентацията на сградата
  • Производство на PV системата – 433,900 MWh/год.
  • Спец. год. добив на PV системата – 1 153 kWh/kWp