ФЕЦ АГИВА ООД

  • Клиент - АГИВА ООД
  • Обща мощност (пикова) на PV системата – 104,58 kWp
  • Брой на PV модулите – 252 модули 
  • Инвертори – 2 броя
  • Конструкция – покривна
  • Производство на PV системата – 117 707 MWh/год.