ФЕЦ АКУМПЛАСТ АД

  • Клиент - АКУМПЛАСТ АД
  • Обща мощност (пикова) на PV системата – 199,8 kWp
  • Брой на PV модулите – 370 модули 
  • Инвертори – 2 броя
  • Конструкция – покривна
  • Производство на PV системата – 224 392 MWh/год.