ФЕЦ Фуражни храни ООД

  • Клиент - Фуражни храни ООД
  • Обща мощност (пикова) на PV системата – 105,86 kWp
  • Брой на PV модулите – 316 модули 
  • Инвертори – 2 броя
  • Конструкция – покривна
  • Производство на PV системата – 138 400 MWh/год.