ФЕЦ Инхом 98 ООД

  • Клиент - Инхом 98 ООД
  • Обща мощност (пикова) на PV системата – 340,2 kWp
  • Брой на PV модулите – 756 модули 
  • Инвертори – 7 броя
  • Конструкция – покривна
  • Производство на PV системата – 440 744 MWh/год.