ФЕЦ Кан Учтехспорт България

  • Клиент - Кан учтехспорт България ООД 
  • Обща мощност (пикова) на PV системата - 145,5 kW