ФЕЦ КОРАБОРЕМОНТЕН ЗАВОД ОДЕСОС АД

  • Клиент - КОРАБОРЕМОНТЕН ЗАВОД ОДЕСОС АД
  • Обща мощност (пикова) на PV системата – 178,92 kWp
  • Брой на PV модулите – 426 модули 
  • Инвертори – 5 броя
  • Конструкция – покривна
  • Производство на PV системата – 213 094 MWh/год.