ФЕЦ Мадара 1999 ООД

  • Клиент - Мадара 1999 ООД
  • Обща мощност (пикова) на PV системата – 111,72 kWp
  • Брой на PV модулите – 266 модули 
  • Инвертори – 2 броя
  • Конструкция – покривна
  • Производство на PV системата – 129 364 MWh/год.