ФЕЦ Стефанов-Иванов Стефанов 04 ЕООД

  • Клиент - Стефанов-Иванов Стефанов 04 ЕООД
  • Обща мощност (пикова) на PV системата – 198,99 kWp
  • Брой на PV модулите – 603 модули 
  • Инвертори – 4 броя
  • Конструкция – покривна
  • Производство на PV системата – 237 560 MWh/год.