ФЕЦ Тандем Попово

  • Клиент - Тандем Попово
  • Обща мощност (пикова) на PV системата – 199,8 kWp
  • Брой на PV модулите – 444 модули 
  • Инвертори – 4 трифазен стрингов инвертор
  • Конструкция – покривна
  • Производство на PV системата – 243 751 MWh/год.