ФЕЦ Западен логистичен парк АД

  • Клиент - Западен логистичен парк АД
  • Обща мощност (пикова) на PV системата – 157,5 kWp
  • Брой на PV модулите – 375 модули 
  • Инвертори – 3 броя
  • Конструкция – покривна
  • Производство на PV системата – 188 370 MWh/год.