Улично осветление - гр. Добрич

  • Обновяване на уличното осветление на Община Добрич по бул. „25 септември"
  • 124 осветителни тела х 58 W всяко
  • Спестяване - 40% от разходите за нощно осветление