АССА АБЛОЙ Опънинг Солюшънс България се снабдява със зелена енергия от ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги

Публикувано на 14.04.2022

АССА АБЛОЙ Опънинг Солюшънс България се снабдява със зелена енергия от ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги

Лидерът в производството и търговията с продукти с повишена степен на сигурност АССА АБЛОЙ Опънинг Солюшънс България получи от ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги удостоверение за доставка на енергия, произведена изцяло от възобновяеми източници. Албена Лазарова, регионален търговски директор и Теодора Кирякова, старши мениджър продажби в ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги, връчиха специалния документ на Жулияна Бенчева, Управител и Елена Попова, финансов контролер в АССА АБЛОЙ Опънинг Солюшънс България.

АССА АБЛОЙ Опънинг Солюшънс България е водеща българска компания в областта на заключващите системи, създадена като 100% частна фирма през 1990 година с цел производство и предлагане на пазара на нови продукти с повишена степен на сигурност, ползвайки опита на водещи фирми в Европа. В централния офис на дружеството все още се съхранява машината за протегляне на ротори за секретни ключалки, проектирана и изработена през 1992 година от съдружниците и работниците на Декаба ООД (тогавашното име на компанията). В специалното съоръжение са използвани част от ЖП релса, тяло от струг, верига от комбайн и други детайли.

Днес АССА АБЛОЙ Опънинг Солюшънс България е международен българо-немско-холандски консорциум с производство изцяло базирано в България. „За нас устойчивото развитие стои в основата на осъществяване на дейността ни. Именно използването на възобновяема енергия е сред приоритетите за постигането на тази цел. В лицето на нашия дългогодишен доставчик на електроенергия ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги намираме отличен партньор за реализация на нашата политика за устойчивост и щадящо ползване на енергийни ресурси“, сподели Жулияна Бенчева.

ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги насърчава производството и търговията с електроенергия, генерирана по екологичен начин. Популяризирането на зелената идея е сред водещите приоритети на компанията. За разлика от централите, работещи с изкопаеми горива, възобновяемите източници на енергия не отделят парникови газове в атмосферата. Компанията беше първият доставчик на електроенергия у нас, стартирал издаването на удостоверения за зелена енергия, които се базират на издадени от Агенцията за устойчиво енергийно развитие гаранции за произход. Само през изминалата година десетки клиенти на енергийния търговец се сдобиха със специалния документ, който удостоверява, че продадената електрическа енергия е произведена изцяло от възобновяеми източници.

Още новини