ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги изгради фотоволтаична електроцентрала за фирма Виамат Бис в град Севлиево

Публикувано на 11.03.2021

ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги изгради фотоволтаична електроцентрала за фирма Виамат Бис в град Севлиево

Севлиевската фирма Виамат Бис вече разполага със собствена електроцентрала за производство на енергия от слънце. Проектът е реализиран със съдействието на специалистите енергийна ефективност на ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги и включва общо 68 монокристални соларни панела и един трифазен инвертор ABB. Фотоволтаичната електроцентрала е изградена върху покрива на производствената сграда на Виамат Бис върху площ от 445 кв.м., а годишната ѝ производителност е малко над 33,7 MWh. Генерираната слънчева енергия ще бъде използвана за собствени нужди на фирмата, а излишното количество ще се продава в мрежата.

Фирма Виамат Бис работи в областта на стоманената промишленост у нас и има почти десетгодишен опит в производството на тръбни месингови детайли за ВиК индустрията. Продукцията си компанията реализира както на територията на България, така и в редица европейски държави. „От една страна, решението да инвестираме в собствена фотоволтаична електроцентрала дойде, за да покриваме част от разхода си на енергия за производствените цели на нашата фирма“, споделя Михаил Атанасов, управител на Виамат Бис. „От друга, безспорен е и екологичният ефект при реализацията на подобен проект. Доволни сме, че в партньорство с нашия доставчик на електроенергия ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги ще допринесем за намаляване на въглеродните емисии и ще оставим нашия отпечатък върху „зеленото“ бъдеще на нашата планета“, допълни още г-н Атанасов.

ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги е лицензиран консултант по енергийна ефективност за извършване на енергийни обследвания на промишлени системи и сгради. В рамките на своята програма „Енергийна ефективност“ компанията реализира проекти за постигане на реална оптимизация на енергийните разходи при индустриални, търговски и битови потребители. Чрез своите собствени експерти и в партньорство с утвърдени доставчици и производители ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги предлага на клиентите си енергоспестяващо осветление, фотоволтаични инсталации, климатични системи, термопомпи, системи за енергиен мониторинг и управление на консумацията на електроенергия, енергоспестяващи електроуреди, както и различни специализирани услуги и консултации.

Още новини