ЕНЕРГО-ПРО отразява държавните компенсации за бизнес клиентите във фактурите за месец март 2023 г.

Публикувано на 03.04.2023

ЕНЕРГО-ПРО отразява държавните компенсации за бизнес клиентите във фактурите за месец март 2023 г.

Съгласно правителствената програма ЕНЕРГО-ПРО отчита помощта в сметките за март, които небитовите клиенти получават през месец април.

Програмата предвижда всички небитови крайни клиенти да бъдат компенсирани изцяло за разликата между реалната средномесечна борсова цена за базов товар на сегмента "Ден напред" на Българската независима електроенергийна борса (БНЕБ) за месеца и базовата цена от 200 лв/МВтч.

В случай на клиенти с цена, надвишаваща базовата цена от 200 лв./MWh с по-малка сума от размера на компенсацията, се изплаща компенсация в размер, така че цената за клиента след компенсиране да не е по-ниска от 200 лв./MWh. Компенсация за клиенти с цени под базовата цена от 200 лв./MWh не се предвижда.

Средната цена на базов товар на БНЕБ, пазарен сегмент "Ден напред" за м. март 2023 г. е 212,32 лв./MWh.

Още новини