ЕНЕРГО-ПРО продължава да отразява във фактурите държавната компенсация за бизнес клиентите

Публикувано на 25.03.2022

ЕНЕРГО-ПРО продължава да отразява във фактурите държавната компенсация за бизнес клиентите

Подпомагането на небитовите крайни клиенти поради високите цени на електроенергията продължава и през първото тримесечие на 2022 г. Съгласно правителствената програма ЕНЕРГО-ПРО продължава да отразява помощта в сметките за февруари, които небитовите клиенти получават през месец март. Финансовото подпомагане се извършва чрез компенсация на база на количествата активна електрическа енергия, върху която се начислява цена „задължение към обществото“.

Компенсации за Февруари 2022 г.

На компенсация подлежат само обекти на клиенти, които за Февруари 2022г. имат цена за електрическа енергия по-голяма или равна на 185,59 лв.  Тези клиенти ще бъдат компенсирани с размер на компенсацията от 136,28 лв./МВтч.

Компенсации за Януари 2022 г.

На компенсация подлежат само обекти на клиенти, които за Януари 2022г. имат цена за електрическа енергия по-голяма или равна на 185,59 лв.  Тези клиенти ще бъдат компенсирани с размер на компенсацията от 141,21 лв./МВтч.

Компенсации за Декември 2021 г.

На компенсация подлежат само обекти на клиенти, които за Декември 2021г. имат цена за електрическа енергия по-голяма или равна на 185,59 лв.  Тези клиенти ще бъдат компенсирани с размер на компенсацията от 128,98 лв./МВтч.

В случай че междувременно клиентът е сменил своя доставчик на електроенергия на свободния пазар, компенсацията ще бъде отразена във фактура от новия доставчик в бъдещ месец.

Още новини