ЕНЕРГО-ПРО продължава да отразява във фактурите държавната компенсация за бизнес клиентите

Публикувано на 04.05.2022

ЕНЕРГО-ПРО продължава да отразява във фактурите държавната компенсация за бизнес клиентите

Подпомагането на небитовите крайни клиенти поради високите цени на електроенергията продължава и през месец май 2022 г. Съгласно правителствената програма ЕНЕРГО-ПРО продължава да отразява помощта в сметките за април, които небитовите клиенти получават през месец май. Финансовото подпомагане се извършва чрез компенсация на база на количествата активна електрическа енергия, върху която се начислява цена „задължение към обществото“.

Компенсации за Април 2022 г.

На компенсация подлежат само обекти на клиенти, които за Април 2022 г. имат цена за електрическа енергия по-голяма или равна на 185,59 лв.  Тези клиенти ще бъдат компенсирани с размер на компенсацията от 116,08 лв./МВтч.

Компенсации за Март 2022 г.

На компенсация подлежат само обекти на клиенти, които за Март 2022 г. имат цена за електрическа енергия по-голяма или равна на 185,59 лв.  Тези клиенти ще бъдат компенсирани с размер на компенсацията от 226,40 лв./МВтч.

Компенсации за Февруари 2022 г.

На компенсация подлежат само обекти на клиенти, които за Февруари 2022г. имат цена за електрическа енергия по-голяма или равна на 185,59 лв.  Тези клиенти ще бъдат компенсирани с размер на компенсацията от 136,28 лв./МВтч.

Компенсации за Януари 2022 г.

На компенсация подлежат само обекти на клиенти, които за Януари 2022г. имат цена за електрическа енергия по-голяма или равна на 185,59 лв.  Тези клиенти ще бъдат компенсирани с размер на компенсацията от 141,21 лв./МВтч.

Още новини