Информация във фактурите относно компенсацията за небитовите клиенти

Публикувано на 16.12.2021

Информация във фактурите относно компенсацията за небитовите клиенти

Уважаеми клиенти,

Бихме искали да Ви информираме, че за част от небитовите клиенти на ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги ЕАД през месец декември е извършено повторно изпращане на едни и същи фактури с различна визуализация на съдържанието в тях. Това се наложи поради допълнително поставени изисквания на Министерство на енергетиката. Същото е във връзка с подобряване на яснотата относно прилаганата компенсация за небитовите клиенти съгласно РМС №739/26.10.2021г. и РМС №771/06.11.2021г. на Министерство на енергетиката. В изпратената фактура с новата визия е включена информация за всички компенсации, които се приспадат от сумата за плащане. Дължимата по фактурата сума можете да видите на ред „Сума за плащане/приспадане“.

Поднасяме извинение за възникналото неудобство!

Молим да имате предвид, че ако вече сте разплатили сумите по издадените фактури, подлежащи на компенсация, сумите от нея ще погасят други Ваши бъдещи или налични задължения за електрическа енергия.

Ако имате допълнителни въпроси или се нуждаете от друга информация, моля не се колебайте да се свържете с нас на координатите за връзка, посочени във Вашата фактура.

Още новини