Месопреработвателното предприятие „Стефанов-Иван Стефанов-04” ЕООД произвежда енергия от слънце с ФЕЦ от ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги

Публикувано на 10.05.2021

Месопреработвателното предприятие „Стефанов-Иван Стефанов-04” ЕООД произвежда енергия от слънце с ФЕЦ от ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги

ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги завърши нов обект за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници. Фотоволтаичната централа, която енергийният доставчик изгради за своя клиент, произвеждащ колбаси с марка „Стефанов“, е разположена върху покрива на месопреработвателното дружество във великотърновското село Церова кория. На площ от 1170 кв.м с метална конструкция са монтирани 608 високоефективни монокристални модули, разположени под различен наклон, съобразен с посоката на слънчевите лъчи. Електроцентралата разполага с инвертор, окомплектован с аресторни защити, както и със система за отдалечен мониторинг, контрол и събиране на данни за произведената енергия от инверторите. Пиковата мощност на ФЕЦ Стефанов е 198,99 kWp, а годишната ѝ производителност е малко над 237 MWh, като генерираната енергия ще се използва за собствени нужди с отдаване на излишната енергия в мрежата.

„Стефанов-Иван Стефанов-04” ЕООД работи на българския пазар от 1998 година, като през годините непрекъснато увеличава капацитета и продуктовата си гама. „Стараем се винаги да се развиваме и да подобряваме качеството на нашите продукти в отговор на високите очаквания на клиентите ни“, коментира г-н Стефанов, собственик на компанията. „Наред с това смятам, че при всяко едно производство следва да се търси и екологичен начин за неговата реализация. Това е и причината да решим да инвестираме в наша собствена фотоволтаична електроцентрала, която да обезпечи енергийните потребности на дружеството. Обръщайки се към нашия доставчик на електроенергия ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги, получихме подходящо предложение за изграждане на обект за производство на енергия от слънце, съобразен със спецификите на нашата дейност. Доволни сме от работата на техните експерти енергийна ефективност и се радваме, че заедно успяхме да допринесем за намаляване на вредните емисии в околната среда“ допълни той. 

ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги е лицензиран консултант по енергийна ефективност за извършване на енергийни обследвания на промишлени системи и сгради. В рамките на своята програма „Енергийна ефективност“ компанията реализира проекти за постигане на реална оптимизация на енергийните разходи при индустриални, търговски и битови потребители. Чрез своите собствени експерти и в партньорство с утвърдени доставчици и производители ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги предлага на клиентите си фотоволтаични инсталации, системи за енергиен мониторинг и управление на консумацията на електроенергия, както и различни специализирани услуги и консултации.

 

Още новини