Слънчева енергия за бизнеса – мисия възможна с ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги

Публикувано на 24.06.2024

Слънчева енергия за бизнеса – мисия възможна с ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги

Вече над 5 години водещият енергиен доставчик ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги предлага цялостни решения за проектиране и изграждане на фотоволтаични системи. Чрез екип от опитни експерти компанията е изградила над 170 ФЕЦ с обща инсталирана мощност 22,7 MW.

Интересът към реализация на ВЕИ проекти у нас продължава да бъде голям и тенденцията се наблюдава при различни по вид централи за производство на енергия от възобновяеми източници. Очакванията са развитието в тази посока да се запази и през следващото десетилетие. Данните за изградени и работещи ФЕЦ на клиенти на ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги до момента също са показателни за все по-бързото развитие на пазара в този сегмент. Компанията не прави компромис с качеството на предлаганото оборудване за реализация на проекти за ФЕЦ. Експертите на ЕНЕРГО-ПРО, ангажирани с дейността по проектиране и завършване до ключ на електроцентралите, притежават дългогодишен опит и могат да предложат сигурност и предвидимост по време на изпълнението на всеки проект. Изключително предимство е индивидуалният подход към нуждите на всеки клиент, като видът и мощността на изградените съоръжения за производство на енергия от слънце са съобразени изцяло с конкретните потребности.

ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги предлага комплексна услуга, която обхваща цялостния процес по инсталацията на фотоволтаични централи – от подписването на договора, през проектирането, административната работа, обвързана с институции и общини, до самото изграждане на централата, нейното пускане в експлоатация и поддръжката ѝ. Проектантите на компанията предлагат на клиентите оптимален вариант за изграждане според терена, избраните фотоволтаични модули, продължителността на слънцеосветяването, а монтажните групи са ангажирани с фактическото изграждане на съответния ФЕЦ. Крайният резултат за клиента е гарантирано високо качество от утвърдени производители с доказан опит, сигурност в производителността, 25 години експлоатационен живот на централата. Качеството на изпълнението и бързината на реализация на проектите правят тази услуга на ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги силно конкурентна спрямо останалите на пазара.

Наред с богатия опит в изграждането на централи за производство на слънчева енергия ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги е лицензиран консултант по енергийна ефективност за извършване на енергийни обследвания на промишлени системи и сгради. В рамките на своята програма „Енергийна ефективност“ компанията реализира проекти за постигане на реална оптимизация на енергийните разходи при индустриални, търговски и битови потребители. Чрез своите собствени експерти и в партньорство с утвърдени доставчици и производители ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги предлага на клиентите си освен проектиране и строеж на фотоволтаични инсталации, системи за енергиен мониторинг и управление на консумацията на електроенергия, както и различни специализирани услуги и консултации.

Още новини