Водещата дистрибуционна компания Грестокомерс произвежда зелена енергия с новоизградена от ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги фотоволтаична централа

Публикувано на 22.03.2021

Водещата дистрибуционна компания Грестокомерс произвежда зелена енергия с новоизградена от ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги фотоволтаична централа

В град Лясковец е реализиран един от последните проекти на ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги за фотоволтаична система за производство на енергия от слънце. Клиентът на енергийния търговец Грестокомерс се довери на експертите на дружеството за проектиране и изграждане на покривна електроцентрала, състояща се от 140 монокристални модули и един брой инвертор. Модулната система с обща площ 400 кв. м. е монтирана чрез алуминиева конструкция върху равен покрив на складовата база на фирмата в града. Фотоволтаичната централа е снабдена със система за наблюдение, контрол и събиране на данни за произведената енергия, а пиковата ѝ мощност е малко над 50 kWp. Производителността на годишна база надхвърля 64 MWh, а генерираното количество електроенергия ще обезпечава собствените нужди на Грестокомерс, с отдаване на излишъка в мрежата.

Грестокомерс има над 25 години опит в дистрибуцията и логистиката на бързооборотни стоки на едни от водещите български производители. Днес фирмата разполага със складови бази в няколко областни града в Североизточна и Северна България. „През последните 10 години нашата компания се развива бързо и динамично, като основният ни фокус е върху изграждане и спазване на принципи като лоялност, иновативност и гъвкавост“, разказва Грета Стоянова, управител на лясковската фирма. Именно непрекъснатият стремеж към внедряване на иновации в условията на бързо променяща се пазарна среда насърчава Грестокомерс да потърси нов и независим подход в производството на енергия за своя бизнес. „Наред с всички свои предимства реализираният проект за ФЕЦ е и нашият актив в полза на една по-чиста околна среда. Радваме се, че в лицето на ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги намерихме надежден партньор за реализация на идеите ни. Благодарение на професионализма и опита на неговите експерти енергийна ефективност разполагаме с фотоволтаична система с отлично качество, изградена по начин, позволяващ оптимално усвояване на слънчевите лъчи и генериране на зелена енергия“, допълва г-жа Стоянова.

ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги е лицензиран консултант по енергийна ефективност за извършване на енергийни обследвания на промишлени системи и сгради. В рамките на своята програма „Енергийна ефективност“ компанията реализира проекти за постигане на реална оптимизация на енергийните разходи при индустриални, търговски и битови потребители. Чрез своите собствени експерти и в партньорство с утвърдени доставчици и производители ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги предлага на клиентите си енергоспестяващо осветление, фотоволтаични инсталации, климатични системи, термопомпи, системи за енергиен мониторинг и управление на консумацията на електроенергия, енергоспестяващи електроуреди, както и различни специализирани услуги и консултации.

Още новини